Staż rehabilitacyjny szansą na wejście na otwarty rynek pracy osób niepełnosprawnych

          Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie z dniem 1 czerwca 2011 rozpoczęło realizację projektu Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II”
          Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu I – Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 – PFRON.
          Projekt realizowany jest w partnerstwie dziewięciu organizacji. Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Partnerami są: Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski”, Klub Wsparcia Psychicznego w Bydgoszczy, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko” – w Krakowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie, Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej, Stowarzyszenie Nadzieja dla Rodziny w Gdańsku, Stowarzyszenie Na Tak w Poznaniu, Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych w Łodzi.
          Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Celem projektu jest wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi we wchodzeniu i funkcjonowaniu na rynku pracy poprzez podnoszenie kompetencji społecznych i zawodowych, wsparcie osób z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi, podjęcie współpracy z pracodawcami chętnymi do zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi.
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" w Lubartowie jako jeden z partnerów realizuje projekt „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II” na terenie województwa podkarpackiego. Oferowane w ramach projektu formy wsparcia organizowane są w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Starej Wsi. Wsparcie uzyskało jedenaście osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym trzy kobiety oraz jedenaście osób z otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi.
W ramach projektu „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy II” od kwietnia jeden z uczestników rozpoczął czteromiesięczny staż rehabilitacyjny w przedsiębiorstwie działającym na terenie województwa podkarpackiego. Liczymy, że staż będzie przepustką do dalszej kariery zawodowej.
           Masz pytania dotyczące w/w projektu zapraszamy. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „SIL” w Lubartowie, ul. Szaniawskiego 62 tel./fax. 818541940, e-miał: sil@lubartow.org