Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III

           Z dniem 1 czerwca b.r. nasz ośrodek przystąpił do współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Warszawie, realizującym projekt o nazwie „Wsparcie osób z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym    i znacznym (w tym z zespołem Downa i/lub niepełnosprawnościami sprzężonymi) oraz głębokim stopniem upośledzenia umysłowego III” w ramach POKL,                                   w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie udziału w życiu społecznym, także zawodowym 500 osób z niepełnosprawnością intelektualną (200K, 300M), w tym również z zespołem Downa, niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz niepełnosprawnością intelektualną            w stopniu głębokim poprzez objęcie kompleksowym wsparciem podczas realizacji projektu na terenie całej Polski do 31 stycznia 2015 r.

           Projekt umożliwi aktywizowanie zawodowe bezrobotnych bądź też nieaktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością intelektualną na rynkach lokalnych, a także wypracowanie i określenie ich indywidualnego potencjału w zakresie możliwości wykonawczych. Prowadzone w ramach Projektu poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe i indywidualne wsparcie dla osób uczestniczących z niepełnosprawnością intelektualną spowoduje podniesienie umiejętności zawodowych i społecznych tych osób oraz zintegrowanie ich poprzez pracę z głównym nurtem życia społecznego.

            Z naszego Warsztatu do projektu przystąpiło 10 osób, z pośród których co najmniej dwie planowane są do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Nasi uczestnicy odbywają zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, doradcą zawodowym, dla każdej z dziesiątki odbędą się w miesiącach lipiec i sierpień praktyki zawodowe z trenerem pracy na otwartym rynku pracy, dodatkowo dla chętnych dwóch osób przygotowany jest płatny 3-miesięczny staż zawodowy ze wsparciem trenera pracy. W ramach działań nasi uczestnicy odbyli dwudniowy wyjazd motywacyjno-szkoleniowy, który odbył się w dniach 5-6 lipca      w Centrum Promocji Zdrowia Sanvit w Sanoku, gdzie spędzili dwa szkoleniowe dni wypełnione również atrakcjami. W przerwach szkoleniowych zwiedzili Skansen w Sanoku, odbyli seans leczniczy w grocie solnej, skorzystali z miejscowej kręgielni oraz degustowali potrawy serwowane w restauracji po rewolucji Magdy Gessler „Stary Kredens”.

             Ponadto dla każdego uczestnika został przyznany tzw. pakiet personalny, czyli możliwośc zakupu towarów lub uslug (o wartości do 300 zł), majacych na celu poprawę wizerunku osoby niepełnosrawnej i w konsekwencji zwiększyć jej szanse na rynku pracy. Nasi uczestnicy wyrazili potrzebę zakupu m.in. wizytowej odzieży, zrobienia nowej fryzury.

             Zapraszamy do fotogalerii z niektórych działań projektowych, która znajduje się w artykule "Projektowe wsparcie dla uczestników WTZ" w działe "ARCHIWUM 2014"