Informacja o projekcie

Informacja o projekcie „Sztuka drogą do integracji”

Fundacja Rozwoju Podkarpacia dla Młodych „Orzeł” w Ustrzykach Dolnych oraz Burmistrz Brzozowa we współpracy z Warsztatem Terapii Zajęciowej w Starej Wsi przystępuje do realizacji projektu „Sztuka drogą do integracji”. Projekt jestdofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach priorytetu nr 2 Aktywne społeczeństwo i kierunku działania nr 5 Wspieranie aktywnych form integracji społecznej.

Biuro projektu: Warsztat Terapii Zajęciowej, 36-200 Brzozów, Stara Wieś 793. Telefon kontaktowy: 13 43 402 94

Okres realizacji projektu: 25.08.2014r. do 17.10.2014r.

Cele projektu:

1. Integracja 24-ech osób niepełnosprawnych z 16-stoma uczniami Zespołu Szkół w Starej Wsi; 
2. Zwiększenie motywacji do własnej terapii i samooceny oraz zwiększenie umiejętności gotowania potraw regionalnych przez 24-y osoby niepełnosprawne;

3. Nabycie wiedzy i umiejętności pracy w różnych technikach rękodzielniczych przez 16-stu uczniów Zespołu Szkół w Starej Wsi;
4. Promowanie idei integracji z osobami niepełnosprawnymi wśród lokalnej społeczności;

Grupa docelowa: 24 osoby niepełnosprawne – uczestnicy WTZ oraz 16 uczniów Zespołu Szkół w Starej Wsi.

Działania w ramach projektu:

  1. Warsztaty fotograficzno – integracyjne z p. Adamem Milewskim, aktorem W-11
  2. Warsztaty artystyczne – integracyjne (stolarskie, witrażu, kompozycji stroików okazjonalnych, malarskie, ceramiczne, wikliniarskie, bibułkarskie, papieroplastyczne)
  3. Warsztaty malowania na szkle w Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
  4. Warsztaty regionalnej sztuki kulinarnej o charakterze integracyjnym dla uczestników WTZ wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich ze Starej Wsi.

Dzień Otwarty Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi zaplanowany na 28 września – impreza zamykająca działania projektowe.