O Nas

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starej Wsi jest jednostką organizacyjną Gminy Brzozów, która jest organem prowadzącym. Ośrodek istnieje od 2 stycznia 1999roku. Terapia prowadzona jest w różnych pracowniach tematycznych -początkowo było to 6 pracowni i 30 uczestników, ale w kolejnych latach nasz ośrodek  został rozszerzony o następne  3 pracownie.

Aktualnie z terapii korzysta 48 uczestników w 9 pracowniach o następujących profilach:

 - pracownia gospodarstwa domowego,

 - pracownia rękodzieła artystycznego,

 - pracownia plastyczna,

 - pracownia ceramiczno-ogrodnicza,

 - pracownia rozmaitości,

 - pracownia stolarska,

 - pracownia przygotowania do zatrudnienia,

 - pracownia przygotowania do zatrudnienia i praktyk zawodowych,

 - pracownia reedukacji.

Uczestnicy biorą udział w praktykach zawodowych, które realizowane są  na terenie WTZ, w zakładach pracy oraz jednostkach organizacyjnych gminyn (MOSiR, BDK, ZGM) oraz utworzonej w tym celu Galerii "Nasza' mieszczącej się w Ratuszu Miejskim w Brzozowie.

 Prowadzone są zajęcia dodatkowe  z zakresu muzykoterapii, teatru, sportu i rehabilitacji ruchowej. W celu zapewnienia kompleksowej rehabilitacji, w placówce zatrudniony jest psycholog, fizjoterapeuta i pielegniarka.

Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego . Realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzające do ogólnego rozwoju, poprawy sprawności fizycznej i psychicznej, niezbędnej do prowadzenia przez osobę niepełnosprawną niezależnego i aktywnego życia na miarę jej możliwości.
Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
Celem działania warsztatu jest rehabilitacja prowadząca do ogólnego rozwoju
każdego uczestnika, poprawy sprawności psychofizycznej, zaradności osobistej
oraz dążenie do możliwie niezależnego życia w środowisku społecznym a w konsekwencji do podjęcia zatrudnienia  na otwartym bądź chronionym rynku pracy.
Dla każdego uczestnika Rada Programowa opracowuje Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do rodzaju niepełnosprawności  uczestnika, obejmujący terapię zawodową, społeczną i zaradność osobistą.
Uczestnicy otrzymują w ciągu miesiąca kieszonkowe, które traktuje się jako środek edukacyjny do treningu finansowego.
Oprócz codziennych zajęć jakie odbywają się w warsztacie organizowane są różne imprezy okolicznościowe, wycieczki i spotkania integracyjne. Często uczestnicy biorą aktywny udział w konkursach artystycznych , plastycznych, olimpiadach i zawodach sportowych.
Organizowane są również wystawy i kiermasze prac uczestników.

Uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej może być osoba powyżej 16 roku życia posiadająca wskazania do uczestnictwa w terapii zajęciowej w  Orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności .
Całość działań warsztatu koordynuje Pani Kierownik Barbara Duplaga

 

<  Strona 1/4  >