PRACOWNIA RZEMIOSŁA TWÓRCZEGO

Głównym celem pracowni jest aktywizacja zawodowa uczestników, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia na rynku pracy chronionej lub na otwartym rynku, rozwijanie predyspozycji zawodowych. 
W pracowni wykonuje się m.in.: 

- obrazy ścienne (ze sznurka, papieroplastyki, malowanie na szkle, z elementów skóry),

- kartki okolicznościowe,

- księgi pamiątkowe,

- laurki okazjonalne,

- ozdobne mydełka glicerynowe,

- odlewy z gipsu i mas plastycznych,

- bombki choinkowe, pisanki, stroiki świąteczne.