Opieka medyczna

 

Opieka medyczna na Warsztatach Terapii Zajęciowej w Starej Wsi polega na udzielaniu przez pielęgniarkę doraźnej pomocy medycznej oraz w razie potrzeby pomiar ciśnienia krwi, czy podawanie leków zleconych przez lekarzy prowadzących uczestników. Pielęgniarka dba o zaopatrzenie apteczki medycznej oraz monitoruje aktualizację książeczek zdrowia. Pełni opiekę medyczną na wyjazdach i imprezach organizowanych przez warsztat. Prowadzi rozmowy z uczestnikami na temat zdrowego stylu życia, higieny. Utrzymuje kontakt
z rodzicami.