Renata Zaremba

zaremba (427x640)

Renata Zaremba

rocznik 1971, rodowita mieszkanka Starej Wsi. Edukację zakończyła na etapie ośrodka szkolno - wychowawczego w Brzozowie. 

        Od 1999 roku jest uczestniczką Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi, gdzie korzystała dotychczas z terapii w pracowniach o profilach: wikliniarskim, ceramiczno-ogrodniczym, gospodarstwa domowego, rękodzielniczym
i w pracowni przygotowania do zatrudnienia.   

        Od 2008 roku rozwija swój talent w pracowni rozmaitości. W tej pracowni zainteresowała się fotografią, muzyką. Jej największą pasją stało się rysowanie oraz malowanie pastelami i kredkami. Początkowo trudno było Ją do tego przekonać, ale w miarę upływu czasu i pierwszych drobnych sukcesów, nabierała wiary w siebie i chęci do dalszego szlifowania swoich zdolności plastycznych. Jest osobą skromną, wrażliwą i bardzo lubianą wśród swoich kolegów
i koleżanek.                                               

         Tematyka Jej twórczości jest związana z otaczającym lokalnym oraz tradycyjnym środowiskiem, domem rodzinnym, pracą na gospodarstwie i ze zwierzętami. Należy podkreślić fakt, iż Jej prace powstają z wyobraźni, nie są odbiciem oglądanych wcześniej rysunków czy obrazów. W swoich pracach zawiera elementy zarówno ze świata realnego, jak i fantastycznego; emanują one ciepłem i optymizmem. 

Jej dorobek artystyczny stanowią:

- II miejsce w kategorii malarstwo, w wojewódzkim etapie V Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” w 2007r.         

– wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „ Stanisław Wyspiański w twórczości artystów Niepełnosprawnych Kraków 2007”

- wyróżnienie w VIII Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Teofila Ociepki w Bydgoszczy 2010 r.

- w Biennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora Jej prace zostały zakwalifikowane i zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w ośrodku współpracy Polsko-Słowackiej w Nowym Targu 2010 r.         

- wyróżnienie w kategorii malarstwo i witraż, w wojewódzkim etapie IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Osób Niepełnosprawnych" w 2011r. za pracę pt.”Lepsze jutro”

- IV miejsce w eliminacjach powiatowych XIV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Państwowej Straży Pożarnej dla dzieci i młodzieży pt. „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują” w 2012r.

- wyróżnienie w kategorii malarstwo i witraż, w wojewódzkim etapie X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”
 w 2012r. za pracę pt.”Radość ze sportu ”

-wyróżnieniew Biennale Sztuki Naiwnej i Art. Brut Pogranicza Polsko-Słowackiego im. Edwarda Sutora w Nowym Targu 2013 r.

- I miejsce w eliminacjach powiatowych i wojewódzkich XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Państwowej Straży Pożarnej dla dzieci i młodzieży pt. „Twoja wiedza i czujka czadu w domu – tlenek węgla  
 nic złego nie zrobi nikomu” w 2013r.

- autorska wystawa prac w Bibliotece Pedagogicznej w Brzozowie - 2013r.

- autorska wystawa prac w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnacha
w Brzozowie – 2013r.

- praca pt. „W przyjaźni” z konkursu „Świat Nikiforów” organizowanym przez  Fundację „Wspólna Droga” United Way Polska została zaprezentowana jako stała ekspozycja w Centrum Onkologii im. Marii Curie Skłodowskiej 
 Warszawie - 2014r.

- wystawa prac w Centrum Kultury w Humennem - 2014

- I miejsce w kategorii malarstwo i witraż, w wojewódzkim etapie XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” w 2014r. za pracę pt.”Piękno natury ”

- w X edycji Ogólnopolskiego konkursu Malarskiego im. Teofila Ociepki jej prace zostały zakwalifikowane i zaprezentowane na pokonkursowej wystawie
w Spichrzach Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy - 2015 r.

- wyróżnienie w X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt.” Nasz Wspólny Świat” Organizowany przez Miejsko Gminny Dom Kultury im. Franciszka Kotuli w Głogowie Małopolskim - 2015 r.

- prace zostały zakwalifikowane do półfinału XIV Międzynarodowego Biennale Sztuk Plastycznych Osób Niepełnosprawnych w Krakowie i wystawione na wystawie pokonkursowej - 2016 r.

- wyróżnienie w wojewódzkim etapie XIV Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” w kategorii malarstwo i witraż za prace „Radosna chwila” - 2016 r.

- I miejsce w konkursie plastycznym dla twórców art brut „POZA RAMY” zorganizowany przez Muzeum Miasta Mysłowice oraz Zespół Szkół Specjalnych im. J. Korczaka w Mysłowicach - 2017 r.

- I miejsce w MiędzynarodowyKonkursie Plastycznym Artystów Nieprzetartego Szlaku „SPOTKANIA CYGAŃSKIE” organizowany przez Centrum ARTEterapii w Lublinie za pracę „ Cygański tabor” - 2017 r.

           Jako uczestniczka Warsztatu Terapii Zajęciowej nie poprzestaje tylko na malowaniu, lecz chętnie uczestniczy w różnych kursach i szkoleniach, by podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i w przyszłości pójść do pracy. 
Odbyła szkolenie wyjazdowe w Wetlinie „Gotowi do pracy”, ukończyła seminaria pt. „Trening kompetencji i umiejętności społecznych”, „Doradztwo zawodowe” oraz kursy : „Pielęgnacja i projektowanie ogrodów”, „Kucharz małej gastronomii z profesjonalnym parzeniem herbaty”.
            Niewątpliwym potwierdzeniem jej umiejętności zawodowych było zajęcie II miejsca w konkurencji „Popisy kulinarne” na VIII Olimpiadzie Umiejętności Osób Niepełnosprawnych - ABILIMPIADA 2004 w Koninie.