Pracownia Plastyczna

W tej pracowni uczestnicy poznają różne techniki i formy działalności plastycznej.
Mają możliwość rozwoju osobowościowego i kreatywności w dziedzinie plastyki.
Pracownia daje możliwość poruszania się w takich tematach jak: rysunek, malarstwo,
rzeźba, grafika oraz techniki mieszane.
Zadaniem pracowni jest również promowanie prac w środowisku poza warsztatowym, dążąc do rozwoju terapii indywidualnej z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań konkretnej osoby.
Efektem tego są   organizowane wystawy prac uczestników (Szczecin, Brzozów,Kraków), cieszące się dużym zainteresowaniem.