Fizjoterapia

          Celem działań fizjoterapeutycznych jest działanie w kierunku usprawniania ogólnego
i ogólnokondycyjnego uczestników oraz praca indywidualna z każdym z uczestników, do której kwalifikacja opiera się na ocenie w oparciu o dostępną dokumentacją medyczną oraz badanie fizjoterapeutyczne. Innymi celami są:

- kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej,

- podczas zabaw i gier zespołowych kształtowanie postaw współdziałania w zespole,

- uaktywnianie nerwowo-mięśniowe,

- poprawa zdolności manualnych rąk,

- podtrzymanie lub poprawa funkcji chodu.

Uczestnicy podzieleni są na dwie grupy żeńską i męską, dla których rehabilitacja grupowa odbywa się codziennie w następujących godzinach:

- grupa żeńska od godziny 10:00 do godziny 10:30,

- grupa męska od godziny 10:30 do godziny 11:00.

Oprócz rehabilitacji grupowej odbywa się także rehabilitacja indywidualna w godzinach
od 7:30 do 9:50 oraz od 12:00 do 14:30. W ramach rehabilitacji indywidualnej dobranej odpowiednio do danego uczestnika wykonuje się:

- ćwiczenia rozciągające,

- ćwiczenia oddechowe,

- ćwiczenia czynne z opoerem,

- torowanie proprioceptywne – PNF,

- relaksacja poizometryczna – PIR,

- ćwiczenia dyskowe z elementami z metody McKenzie,

- nauka samoobsługi,

- ćwiczenia bierne i czynno-bierne,

- ćwiczenia samowspomagane i wspomagane,

- ćwiczenia czynne w odciążeniu,

- ćwiczenia wzmacniające.

            W ramach działań fizjoterapeutycznych raz w tygodniu organizujemy wyjazd na basen do Brzozowa oraz bierzemy udział w wielu imprezach, które mają na celu, między innymi, propagowanie aktywnego stylu życia u osób z niepełną sprawnością, przełamywanie barier między uczestnikami oraz integrację.

<  Strona 1/4  >