Zajęcia Teatralno-Muzyczne

W warsztacie działa grupa muzyczno – teatralna „Panta rhei”, która składa się z 10 osób. Grupa bierze aktywny udział w przeglądach, festiwalach, konkursach twórczości osób niepełnosprawnych, dotychczas prezentowaliśmy się m.in. w Podolanach, Rzeszowie, Lublinie, Albigowej jak również podczas różnych lokalnych imprez.
Mimo krótkiej działalności ma na swoim koncie pierwsze nagrody i wyróżnienia.
Dzięki udziałowi w teatrze i zajęciom muzycznym, podopieczni otrzymują jedyną
szansę na ukazanie zadowolenia, radości, poczucia własnej wartości w budowaniu nowych motywacji. Przeżywają sytuacje które w rzeczywistości nigdy się nie wydarzą w ich życiu. Uczestnik staje się aktywnym twórcą kultury, rozwija samego siebie, uczy się wytrwałości.
Widowisko teatralne polega na tym, że człowiek przekazuje innym żywe myśli, które skłaniają do refleksji. W przedstawianej sztuce spontanicznie wcielają się w postacie, które im samym wydają się najbardziej interesujące.

 

<  Strona 1/3  >