Inicjatywy lokalne w WTZ

logofio

 

Od 1 czerwca b.r. rozpoczynamy w naszym ośrodku działania teatralne w ramach dotacji ze środków konkursu „Akademia Aktywnych Obywateli -Podkarpackie Inicjatywy Lokalne”, który realizowany jest         w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu, Fundację Generator Inspiracji, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Lokalną Grupę Działania Stowarzyszanie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”. 

Projekt pt. „Menażeria pana Krzysia – widowisko teatralne w stylu art. brut”, złożony został poprzez grupę nieformalną rodziców uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.Głównym założeniem Inicjatywy jest przeciwdziałanie wykluczeniu wśród osób niepełnosprawnych poprzez realizację cyklu warsztatów teatralnych           i wystawienie, powstałej na tych warsztatach, sztuki.