Opieka Psychologiczna

Uczestnicy Warsztatu objęci są pomocą psychologa, psychoterapeuty. Zajęcia z terapeutą maja na celu wsparcie w trudnej życiowej sytuacji, rozwiązywanie zaistniałych konfliktów oraz wsparcie w radzeniu sobie z konsekwencjami, jakie niesie niepełnosprawność.

Podopieczni uczestniczą w zajęciach grupowych i indywidualnych, których celem jest rozwój psychospołeczny. Poznają emocje oraz sposoby radzenia sobie z nimi wyrabiają umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, integrują się i uczą poprawnej komunikacji interpersonalnej.