Pracownia Przygotowania do Zatrudnienienia i praktyk

Pracownia ma na celu aktywizację zawodową uczestników i przygotowanie do pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej (rynek pracy chronionej) lub na otwartym rynku pracy, poprzez utrwalenie cech niezbędnych do podjęcia pracy , aktywny udział w praktykach zawodowych ,udział w szkoleniach i kursach zawodowych .
Zajęcia w pracowni obejmują trenowanie cech właściwej postawy zawodowej, naukę formułowania cv , listu motywacyjnego i metod autoprezentacji, zbieranie informacji o lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem internetu, prasy regionalnej.
W ramach pracowni organizowane są praktyki zawodowe, w czasie których uczestnik zapoznaje się    z pracą na konkretnym stanowisku pracy przy wsparciu instruktora, kształtując w ten sposób nie tylko odpowiednią postawę zawodową, ale i społeczną. W czasie praktyk uczestnicy mają okazję do utrwalenia przepisów BHP i dyscypliny pracy. Współpraca m.in. z PUP umożliwia udział w szkoleniach aktywizujących w Klubie Pracy.      W trakcie tych zajęć, o charakterze warsztatowym, uczestnicy nabywają wiedzy na temat różnych zawodów, dokonują bilansu własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych niezbędnych do podjęcia w przyszłości zatrudnienia. Zapoznają się także z aktualnymi przepisami i zagadnieniami prawa pracy.
Poza zajęciami typowo zawodowymi, uczestnicy wykonują różne prace plastyczne i rękodzielnicze, takie jak m.in. qulling, embossing, pergamano, malowanie farbami na szkle, wykonywanie odlewów gipsowych i ich malowanie.