Organizatorzy INSITA w WTZ

Film zamieszczony dzięki uprzejmości serwisu internetowego Gminy Brzozów

Przygotowanie: Damian Kierek

Zdjęcia: Stanisław Cyparski