Wizyta duszpasterska

 

Piękny czas Bożego Narodzenia pełen radości i braterstwa dobiegł końca. Z oczywistych powodów zwyczaj odwiedzania się w czasie tych dni przybrał inną formę niż dotąd. Ale bez zagrożenia epidemią wiele zmieniło się na przestrzeni lat. Często składanie życzeń i kontaktowanie się z bliskimi odbywało się na odległość, np. za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jednak kontakt i rozmowa wprost mając nieskończoność zalet powinny pozostać tym co współtworzy klimat świąt.

 

Dnia 27 stycznia odbyła się wizyta duszpasterska. Ojciec proboszcz starowiejskiej parafii Kazimierz Faron osobiście pobłogosławił uczestnikom i pracownikom WTZ.