"Bezpieczne WTZ"

"Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Projekt dotyczy pokrycia kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z uczestnikami. Jest to zadanie zlecone PFRON
z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich i obejmuje okres od 01.09.2020 do 31.12.2020.