"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III"

"PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" - Remont pokrycia dachowego budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.

Sfinalizowanie projektu nastąpiło w listopadzie 2020. Wymieniono całe pokrycie dachowe, orynnowanie budynku oraz część stolarki i okien dachowych.

Zadanie dofinansowano z Funduszy Europejskich.