WYBORY UCZESTNIKA ROKU 2019

     W dniach 7-8 stycznia 2020 roku, Samorząd Uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi przeprowadził wybory Uczestnika Roku. Celem było wyłonienie spośród grupy 48 uczestników osoby, która w ciągu całego ubiegłego roku wyróżniała się nienagannym zachowaniem, wysoką frekwencją na zajęciach, zaangażowaniem w pracę i realizację IPR oraz zadań dodatkowych. Każdy uczestnik mógł oddać jeden głos.
     Wyniki głosowania:
I MIEJSCE i tytuł Uczestnika Roku 2019 Mariola Lenart
z liczbą głosów 10,
II MIEJSCE Janusz Owoc i Magdalena Misztak, którzy zdobyli po 6 głosów.
Zwycięzcy otrzymali listy gratulacyjne oraz nagrody finansowe przyznane przez Radę Programową Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starej Wsi.
Gratulujemy!