Praktyki zawodowe

Uczestnicy naszego ośrodka biorą aktywny udział w różnego rodzaju formach aktywizacji zawodowej. Odbywają praktyki w sklepach, obiektach użyteczności publicznej i w Spółdzielni Transportu Wiejskiego przy workowaniu węgla kamiennego (jak na poniższych zdjęciach). Nasi podopieczni dzięki sumiennej pracy są bardzo cenionymi pracownikami.

                                                                          J.B.